Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Warikoz jorap | Damar giňelmegine garşy jorap | Derman senagaty | TurkmenExporters

Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy

Warikoz jorap | Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy

Warikoz jorap

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 1 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 100 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Damar giňelmegine garşy jorap
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 5 ýyl
  • Göwrüm: Gutyda 72 sany
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan