Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy

Kärhananyň baş sahypasy | Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy | Derman senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 16-10-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet Kärhanasy
Iş ugry Derman senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri
Hukuk salgysy Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Bitaraplyk şaýoly 126
Önümler | Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy | Derman senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy | Derman senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Omar Halmuhammedowiç

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy | Derman senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan