Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Biz Barada

TurkmenExporters.com.tm – internet eksport söwda platformasy 2016-njy ýylda işlenilip düzüldi we 2017-nji ýylyň 01-nji ýanwaryndan ulanyşa girizildi.

Biziň esasy maksadymyz

Häzirki wagtda TurkmenExporters.com.tm internet eksport söwda platformasy Türkmen önümlerini we önüm öndürijilerini halkara işewürlik jemgyýetine tanatmakda Türkmenistanyň öňdebaryjy söwda platformasy bolup durýar.

Wezipämiz

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan