Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Mango ysly gözellik sabyny Etap | Gözellik sabyny | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Argyş HK

Mango ysly gözellik sabyny Etap | Argyş HK

Mango ysly gözellik sabyny Etap

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 50 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 1 000 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: Mango ysly gözellik sabyny Etap
 • Gaplama: Karton guty
 • Ýaramlylyk möhleti: 36 aý
 • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli gözellik sabynlary.
 • Hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
 • Hödürleýän önümlerimiz diňe ýokary hilli we ygtybarly, birinji derejeli çig mallardan öndürilýär.
 • Haryt nyşany: Etap
 • Gaplama: 60gr ýa-da 150gr
 • Harydyň gümrük kody: 3401 11 000
 • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan