Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
100% pagtadan çalgyç Türkmenistanyň önümi | El çalgyç | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Baş sahypa Ähli pudaklar Dokma senagaty El çalgyç 100% pagtadan çalgyç Türkmenistanyň önümi
100% pagtadan çalgyç Türkmenistanyň önümi | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

100% pagtadan çalgyç Türkmenistanyň önümi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 11 ton
Kuwwatlylygy her aýda 60 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: 100% pagtadan çalgyç
 • Gaplama: Polietilen gaplama we PP halta
 • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli çalgyçlar.
 • Öndüriji: Aşgabadyň Dokma Toplumy
 • Hödürleýän önümlerimiz ýewropanyň öňdebaryjy dokma enjamlarynda öndürilýär.
 • Önümlerimiz ýokary hilli we uzak möhletli ulanmak üçin dürli hil barlaglaryndan geçirilýär.
 • Hödürlenýän ölçegler (sm): 40 x 70, 50 x 70, 50 x 90, 50 x 100, 70 x 140, 100 x 150, 100 x 180, 155 x 200, 190 x 200.
 • Reňkler: ak, gyzyl, goýy gyzyl, sary, goňur, açyk gök, goýy gök, açyk ýaşyl, goýy ýaşyl.
 • Gramy: 430 gr/m2, 450 gr/m2, 500 gr/m2, 550 gr/m2, 600 gr/m2, 700 gr/m2.
 • Düzümi: 100% pagta   
 • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan