Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Çalgyç ADT | El çalgyç | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Aşgabadyň Dokma Toplumy

Çalgyç ADT | Aşgabadyň Dokma Toplumy

Çalgyç ADT

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 250 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Çalgyç ADT
  • Gaplama: Polietilen gaplama & Polipropilen halta
  • Hödürleýän önümlerimiz ýewropanyň iň öňdebaryjy dokma enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümlerimiz ýokary hilli we uzak möhletli ulanmak üçin dürli hil barlaglaryndan geçirilýär.
  • Hödürlenýän ölçegler (sm): 40 x 70, 50 x 70, 50 x 90, 50 x 100, 70 x 140, 100 x 150, 100 x 180, 155 x 200, 190 x 200.
  • Reňkler: ak, gyzyl, goýy gyzyl, sary, goňur, açyk gök, goýy gök, açyk ýaşyl, goýy ýaşyl.
  • Galyňlygy: 430 gr/m2, 450 gr/m2, 500 gr/m2, 550 gr/m2, 600 gr/m2, 700 gr/m2.
  • Düzümi: 100% pagta 
  • Töleg şertleri: 100% göterimi öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan