Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aziýa Plastik HK

Kärhananyň baş sahypasy | Aziýa Plastik HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aziýa Plastik hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 13-02-2019
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14887784
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polipropilen halta
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Täze Eýýam geňeşligi
Goşmaça maglumat Aziýa Plastik hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 13.02.2019 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14887784 belgiden hasaba alyndy. Kärhanamyz halta önümçilik senagatyndaky dünýäniň iň öňdebaryjy häzirki zaman Starlinger enjamlary bilen ornaşdyrylan. Kärhanamyzyň önümçilik kuwwaty her aýda 300 tonna polipropilen haltalaryň rulonly dokalan matalary we 2 million sany dürli ölçegli polipropilen haltalary bolup durýär.
Önümler | Aziýa Plastik HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Aziýa Plastik HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 07 03 30
 • +993 63 50 70 50
 • handurdyyev1988@gmail.com
 • turkmenexporters@gmail.com
 • Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Täze Eýýam geňeşligi
 • Aşgabat şäheri, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 160-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Şalyýew Mekan Şalyýewiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Aziýa Plastik HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan