Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Ýapyk çal reňkli düz aýna | Düz aýna | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy

Ýapyk çal reňkli düz aýna | Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy

Ýapyk çal reňkli düz aýna

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 12 000 m2
Kuwwatlylygy her aýda 417 000 m2
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Ýapyk çal reňkli düz aýna
  • Gaplama: Agaç guty ýa-da müşderiniň islegi boýunça
  • Hödürleýän önümlerimiz dünýäniň aýna önümçilik senagatyndaky iň öňdebaryjy ýewropa döwletleriniň enjamlarynda öndürilýär.
  • Hödürlenýän ölçegler (mm): 2000х1605, 2250х1800, 2500х1605, 2600х1800, 3000х2250, 3210х2250, 3210х2550.
  • Galyňlygy: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • Hödürlenýän aýna görnüşleri: dury aýna, tonirlenen aýna, taplanan aýna, laminirlenen aýna, aýna paketleri.
  • Harydyň gümrük kody: 7005 29 800
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan