Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Teri Jemler | Miweli mürepbe | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Aýly Ýaz HJ

Teri Jemler | Aýly Ýaz HJ

Teri Jemler

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 500 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: Teri Jemler
 • Gaplama: Karton guty
 • Ýaramlylyk möhleti: 24 aý
 • Göwrüm: Gutyda 12 sany
 • Türkmenistanda öndürilen Teri jemler.
 • 1. Erik jemi
 • 2. Alma jemi
 • 3. Käşir jemi
 • 4. Gawun jemi
 • 5. Kädi jemi
 • Göwrümi: 480gr
 • Harydyň gümrük kody: 2007 
 • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 3-5 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan