Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Garaja garaly mürepbesi | Miweli mürepbe | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Ýakyn Dost HJ

Garaja garaly mürepbesi | Ýakyn Dost HJ

Garaja garaly mürepbesi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 5 000 gap
Kuwwatlylygy her aýda 100 000 gap
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: Garaja garaly mürepbesi (750gr, 360gr)
 • Gaplama: Polipropilen gaplama we agaç pallet
 • Ýaramlylyk möhleti: 24 aý
 • Göwrüm: Gaplamada 12 sany Garaja garaly mürepbesi
 • Hödürlenýän miweli mürepbeler:
 • 1. Alma mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • 2. Ülje mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • 3. Ýertudana mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • 4. Erik mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • 5. Garaly mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • 6. Injir mürepbesi (Sap agramy: 750gr, 360gr)
 • Töleg şertleri: 40% göterimi öňünden, 60% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan