Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
PP haltalaryň rulonly matasy | Polipropilen halta rulony | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Rowaçlan Galkynyş HK

PP haltalaryň rulonly matasy | Rowaçlan Galkynyş HK

PP haltalaryň rulonly matasy

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 22 ton
Kuwwatlylygy her aýda 500 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Polipropilen haltalaryň rulonly matasy
  • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli polipropilen haltalaryň rulonly dokalan matalary.
  • Hödürleýän önümlerimiz birinji hil çig mallardan, Hindistan döwletiniň iň öňdebaryjy häzirki zaman Lohia enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümiň hili: Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede gabat gelýär.
  • Rulonyň ini: 100sm çenli.
  • Galyňlygy: 50gr/m2 - 100gr/m2.
  • Harydyň gümrük kody: 5407 20 110
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan