Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Polipropilen haltalaryň rulonly matasy | Polipropilen halta rulony | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Şir HJ

Polipropilen haltalaryň rulonly matasy | Şir HJ

Polipropilen haltalaryň rulonly matasy

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 22 ton
Kuwwatlylygy her aýda 120 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Polipropilen haltalaryň matasy
  • Hödürleýän önümlerimiz birinji hil çig mallardan, dünýäniň öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümiň hili: Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Ini: 70sm çenli
  • Galyňlygy: 60gr/m2 - 100gr/m2
  • Harydyň gümrük kody: 5407 20 110
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan