Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Polipropilen rulon | Polipropilen plýonka | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Safa HK

Polipropilen rulon | Safa HK

Polipropilen rulon

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 200 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Dury polipropilen rulon
  • Gaplama: Polietilen gaplama ýa-da müşderiniň islegi boýunça
  • Ýaramlylyk möhleti: Çäklendirilmedik
  • Öndüriji: Safa hususy kärhanasy
  • Hödürlenýän galyňlyk: 30 mikrondan 80 mikrona çenli.
  • Ini: 12,5 santimetrden 65 santimetre çenli (125mm - 650mm).
  • Harydyň gümrük kody: 3920 20 290
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan