Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Gabardin çig nah mata | Çig nah mata | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Gabardin çig nah mata | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Gabardin çig nah mata

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 100 000 m2
Kuwwatlylygy her aýda 400 000 m2
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Gabardin çig nah mata 100% pagta
  • Gaplama: Polipropilen gaplama
  • Göwrüm: 1 rulonda 220-300 metr Gabardin çig nah mata
  • Hödürleýän önümlerimiz ýewropanyň iň öňdebaryjy dokma enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümlerimiz ýokary hilli we uzak möhletli ulanmak üçin dürli hil barlaglaryndan geçirilýär.
  • Önümler doly derejede ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär.
  • Töleg şertleri: 100% göterimi öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan