Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Çagalar üçin hammam dony ADT | Hammam dony | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Aşgabadyň Dokma Toplumy

Baş sahypa Ähli pudaklar Dokma senagaty Hammam dony Çagalar üçin hammam dony ADT
Çagalar üçin hammam dony ADT | Aşgabadyň Dokma Toplumy

Çagalar üçin hammam dony ADT

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 5 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 100 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Çagalar üçin hammam dony ADT
  • Gaplama: Polietilen gaplama
  • Hödürleýän önümlerimiz ýewropanyň iň öňdebaryjy dokma enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümlerimiz ýokary hilli we uzak möhletli ulanmak üçin dürli hil barlaglaryndan geçirilýär.
  • Töleg şertleri: 100% göterimi öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan