Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Best gözellik sabyny 460gr | Gözellik sabyny | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Argyş HK

Best gözellik sabyny 460gr | Argyş HK

Best gözellik sabyny 460gr

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 000 gap
Kuwwatlylygy her aýda 500 000 gap
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: Gözellik sabyny Best 115gr x 4 sany
 • Gaplama: Plastik gap & karton guty
 • Ýaramlylyk möhleti: 36 aý
 • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli gözellik sabynlary.
 • Hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
 • Hödürleýän önümlerimiz diňe ýokary hilli we ygtybarly, birinji derejeli çig mallardan öndürilýär.
 • Haryt nyşany: Best
 • Agramy: 115gr
 • Harydyň gümrük kody: 3401 11 000
 • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan