Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Ajy üwmeç Teri | Üwmeç | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Aýly Ýaz HJ

Ajy üwmeç Teri | Aýly Ýaz HJ

Ajy üwmeç Teri

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 1 000 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Ajy üwmeç Teri
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
  • Göwrüm: Gutyda 12 sany
  • Türkmenistanda öndürilen Teri süýji üwmeç.
  • Göwrümi: 250gr we 400gr
  • Harydyň gümrük kody: 2103 20 000
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 3-5 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan