Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Şir HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Şir HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Şir hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 23-02-1994
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №45850
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polipropilen halta
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Watan daýhan birleşigi
Goşmaça maglumat Şir hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 23.02.1994 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №45850 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Şir HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Şir HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Şirjan Ahmedowiç Garajaýew

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Şir HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan