Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Rowana Bürgüt HK

Kärhananyň baş sahypasy | Rowana Bürgüt HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Rowana Bürgüt hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 19-10-2022
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14322182
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Ulag we Logistika hyzmatlary
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesiniň 41-nji jaýy
Goşmaça maglumat Rowana Bürgüt hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 19.10.2022 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14322182 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Rowana Bürgüt HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Rowana Bürgüt HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak. 

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Çaryýew Resul

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Rowana Bürgüt HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan