Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Rowaçlan Galkynyş HK

Kärhananyň baş sahypasy | Rowaçlan Galkynyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Rowaçlan Galkynyş hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 03-05-2010
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №13943091
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polipropilen halta
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Garadaşaýak ýaşaýyş toplumy, Büzmeýin köçesi, 82-nji jaý
Goşmaça maglumat Rowaçlan Galkynyş hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 03.05.2010 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №13943091 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Rowaçlan Galkynyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Rowaçlan Galkynyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 29 39 33
 • +993 12 29 29 69
 • +993 65 10 76 04, +993 62 29 29 69
 • rowaclangalkynysh@gmail.com
 • Aşgabat şäheri, Garadaşaýak ýaşaýyş toplumy, Büzmeýin köçesi, 82-nji jaý
 • Hat ýazyň

  Borjakow Orazgeldi Sapargeldiýewiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Rowaçlan Galkynyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan