Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Türkmenistanda öndürilen PP halta | Polipropilen halta | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Rowaçlan Galkynyş HK

Türkmenistanda öndürilen PP halta | Rowaçlan Galkynyş HK

Türkmenistanda öndürilen PP halta

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 250 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 4 000 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Polipropilen halta 56sm x 106sm
  • Hödürleýän önümlerimiz birinji hil çig mallardan, dünýäniň öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümiň hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede gabat gelýär.
  • Ini: 40sm-den - 77sm çenli.
  • Agramy: 50gr - 100gr aralygynda.
  • Ölçegi: 56sm x 106sm ýa-da müşderiniň talaby boýunça
  • Harydyň gümrük kody: 6305 33 100
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan