Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Parasatly Iş HK

Kärhananyň baş sahypasy | Parasatly Iş HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Parasatly iş hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 13-02-2016
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Terjime hyzmatlary
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Köpetdag etrap, Nazar Gullaýew köçesi, 33 jaýy
Önümler | Parasatly Iş HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Parasatly Iş HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Esasy hyzmatlarymyz:

 • Terjime hyzmatlary (Diller: türkmen, rus, iňlis, nemes, fransuz, ispan, italýan, polýak, ukrain, rumyn, türk, hytaý, ýapon, koreý, arap, pars we beýleki daşary ýurt dilleri)
 • Ýuridiki resminamalary we Halkara şertnamalary terjime etmek;
 • Tehniki resminamalary terjime etmek (gözükdirmeler, gollanmalar, synag etmeler boýunça hasabatlar, önümleriň we harytlaryň tehniki häsiýetnamalary, hil güwänamalary we şahadatnamalary)
 • Maliýe resminamalary terjime etmek (auditorlyk hasabatlary, balanslar, hasap-fakturalar, ykdysady synlar/ seljermeler);
 • Lukmançylyk resminamalary terjime etmek (lukmançylyk hasabatlary we kepilnamalary, lukmanlaryň netijenamalary we görkezmeleri, dermanlaryň hem-de lukmançylyk enjamlarynyň gollanmalary);
 • Tebigy we ynsanperwerlik ylymlaryna degişli bolan terjimeler;
 • Çeper edebiýatynyň terjimesi;
 • Türkmenistanyň çäginde sinhron terjime hyzmatlary;

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 22 66 67
 • +993 64 80 22 95, +993 65 55 19 44
 • Parasatly.ish@yandex.ru
 • Aşgabat ş., Köpetdag etrap, Nazar Gullaýew köçesi, 33 jaýy
 • Hat ýazyň

  Hudaýgulyýewa Bibi Meredowna

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Parasatly Iş HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan