Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Owadan Bedew HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Owadan Bedew HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Owadan Bedew hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 24-10-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15462926
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Suwuk sabyn, gap-gaç ýuwujy serişde
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, 6-njy etrapça, 4-nji geçelgesi, jaý 4
Goşmaça maglumat Owadan Bedew hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 24.10.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №15462926 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Owadan Bedew HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Owadan Bedew HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 63 55 71 19
 • +993 65 72 50 20, +993 61 23 99 11
 • elit_tm2009@mail.ru
 • turkmenexporters@gmail.com
 • Aşgabat şäheri, 6-njy etrapça, 4-nji geçelgesi, jaý 4
 • Hat ýazyň

  Guwanç Babaýew Allanurowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Owadan Bedew HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan