Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Argyş HK

Kärhananyň baş sahypasy | Argyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Argyş hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 08-02-2002
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14313783
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Gözellik we hojalyk sabyny
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Zähmet köçesiniň, 18-nji jaýy
Goşmaça maglumat Argyş hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 08.02.2002 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14313783 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Argyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Argyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Süleýman Geldiýew Döwletmyradowiç

Ygtyýarly wekil

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Argyş HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan