Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ak Gap HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Ak Gap HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ak Gap hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 08-01-2007
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14832224
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri PET preforma
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Täze Zaman ýaşaýyş toplumynyň, Täze Zaman köçesi 171-jaý
Goşmaça maglumat Ak Gap hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 08.01.2007 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14832224 belgiden hasaba alyndy. Önümçilik kärhanamyz dünýäniň ýokary hilli PET preformalaryny öndürýän, Kanada döwletiniň HUSKY enjamlary bilen ornaşdyrylan.
Önümler | Ak Gap HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Ak Gap HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 21 29 48
 • +993 12 21 05 27
 • +993 65 49 95 60
 • Parahat_akgap@mail.ru
 • Akgap69@gmail.com
 • http://akgap.com.tm
 • Aşgabat ş., Täze Zaman ýaşaýyş toplumynyň, Täze Zaman köçesi 171-jaý
 • Hat ýazyň

  Parahat Amangeldiýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Ak Gap HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan