Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ak Çeşme HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Ak Çeşme HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ak Çeşme hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 10-11-2009
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14841464
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Gurluşyk materiallary senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Kebşirleýiş elektrodlary
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Balkan köçesi, 30-njy jaýy
Goşmaça maglumat Ak Çeşme hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 10.11.2009 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14841464 belgiden hasaba alyndy. Önümçilik kärhanamyz Türkiýe döwletiniň iň öňdebaryjy enjamlary bilen ornaşdyrylan.
Önümler | Ak Çeşme HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Ak Çeşme HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 62 64 62 99
 • +993 61 23 99 11
 • serdar1968@mail.ru
 • export@turkmenexporters.com
 • Aşgabat şäheri, Balkan köçesi, 30-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Serdar Ylýasow Hallykowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Ak Çeşme HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan