Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aşgabadyň Dokma Toplumy

Kärhananyň baş sahypasy | Aşgabadyň Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aşgabadyň Dokma Toplumy
Esaslandyrylan Senesi 02-01-2004
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe Ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15422806
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet Kärhanasy
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Hammam dony, el çalgyç, düşekçe toplumy
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 597
Goşmaça maglumat Aşgabadyň Dokma Toplumy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 02.01.2004 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №15422806 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Aşgabadyň Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Aşgabadyň Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 23 23 56, +993 12 23 23 69, +993 12 23 23 52
 • +993 63 18 82 21, +993 63 74 94 99
 • +993 12 23 23 68
 • Adtmarketing06@gmail.com
 • export@turkmenexporters.com
 • https://adt.com.tm/
 • Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 597
 • Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 96-njy jaý (Merkezi Edara)
 • Hat ýazyň

  Ahmet Annadurdyýew

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Aşgabadyň Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan