Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Türkmenistanda öndürilen granul kükürt | Kükürt | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Baş sahypa Ähli pudaklar Nebit-himiýa senagaty Kükürt Türkmenistanda öndürilen granul kükürt
Türkmenistanda öndürilen granul kükürt | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Türkmenistanda öndürilen granul kükürt

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 3 000 ton
Kuwwatlylygy her aýda 60 000 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

 • Görnüş: Granul kükürt
 • Gaplama: Polipropilen halta (big-bag)
 • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli granul kükürt.
 • Kükürdiň agyrlyk paýy, az däl - 99,95%
 • Külüň agyrlyk paýy, köp däl - 0,03%
 • Organiki maddalaryň agyrlyk paýy, köp däl - 0,03%
 • Kislotalaryň kükürt kislotasyna geçirip hasaplanan agyrlyk paýy, köp däl - 0,003%
 • Çyglylygyň agyrlyk paýy, köp däl - 0,2% 
 • Reňki: açyk sary
 • Harydyň gümrük kody: 2503 00 100
 • Töleg şertleri: 100% öňünden, ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
 • Ugratmak möhleti: tölegden soň 3-5 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan