Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Teri ülje-zirk şerbedi | Miweli şerbetler | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Aýly Ýaz HJ

Teri ülje-zirk şerbedi | Aýly Ýaz HJ

Teri ülje-zirk şerbedi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 500 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Teri ülje-zirk şerbedi
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 18 aý
  • Göwrüm: Gutyda 12 sany
  • Türkmenistanda öndürilen Teri ülje-zirk şerbedi.
  • Göwrümi: 0,5l 
  • Harydyň gümrük kody: 2008
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 3-5 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan