Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Polipropilen matalar | Polipropilen halta rulony | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Bir Dünýä HJ

Polipropilen matalar | Bir Dünýä HJ

Polipropilen matalar

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 600 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Polipropilen haltalar üçin mata
  • Hödürleýän önümlerimiz Awstriýa döwletiniň iň öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan (STARLINGER) enjamlarynda öndürilýär.
  • Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Öndüriji: Bir Dünýä HJ
  • Ini: 90sm çenli
  • Galyňlygy: 150gr/m2 - 200gr/m2
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.

25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan