Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Asuda mekgejöwen çipsilary | Çipsi taýajyklary | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Asuda konditer önümleri

Asuda mekgejöwen çipsilary | Asuda konditer önümleri

Asuda mekgejöwen çipsilary

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 ton
Kuwwatlylygy her aýda 30 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Asuda gyzyl burç tagamly mekgejöwen çipsilary 3kg
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 6 aý
  • Göwrüm: Gutyda 3000gr
  • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli mekgejöwen çipsilary.
  • Söwda nyşany: Asuda
  • Hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan