Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Asuda kökeleri | Köke | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Asuda konditer önümleri

Asuda kökeleri | Asuda konditer önümleri

Asuda kökeleri

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 ton
Kuwwatlylygy her aýda 100 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Asuda köke 500gr, 2500gr.
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 6 aý
  • Göwrüm: Gutyda 500gr, 2500gr.
  • Türkmenistanda öndürilen şekerli kökeler.
  • Söwda nyşany: Asuda
  • Hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Harydyň gümrük kody: 1905 31 990
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan