Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmenbaşy Jins Toplumy

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmenbaşy Jins Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmenbaşy Jins Toplumy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 26-03-1996
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Bilelikdäki kärhana
Esasy önümleri Jins matalar, jins matadan önümler
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Aşgabat-Türkmenbaşy gatnaw ýoly 13km
Goşmaça maglumat Türkmenbaşy Jins toplumynda 8-den 15 unsiýa çenli galyňlykda gök, gara, ýaşyl we goňur reňklerde ýokary hilli jins matalary öndürilýär. Fabrikamyz ýewropanyň hem-de ýaponiýanyň öňdebaryjy enjamlamlary bilen ornaşdyrylan. Taýyn önümler ABŞ, Ispaniýa, Türkiýe, Russiýa, Çehiýa, Slowakiýa, B.Britaniýa, Wengriýa we Polşa döwletlerine eksport edilýär.
Önümler | Türkmenbaşy Jins Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Türkmenbaşy Jins Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 32 45 31
 • +993 12 25 88 67
 • +993 12 25 88 74
 • gapturkmentjk@gmail.com
 • export@turkmenexporters.com
 • https://tjk.com.tm
 • Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Aşgabat-Türkmenbaşy gatnaw ýoly 13km
 • Hat ýazyň

  Döwlet Haýydow

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Türkmenbaşy Jins Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan