Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Şöhle HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Şöhle HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Şöhle hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 23-11-2015
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15468266
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Plastik önümler
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Täze Durmuş geňeşligi, Mebel Toplumynyň 4-jaýy
Goşmaça maglumat Türkmen Şöhle hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 23.11.2015 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15468266 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Türkmen Şöhle HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Türkmen Şöhle HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

  • +993 65 64 47 11
  • +993 61 81 83 32
  • +993 12 57 40 48
  • info@turkmen-sohle.com
  • info@turkmenexporters.com
  • http://turkmen-sohle.com/?l=tm
  • Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Täze Durmuş geňeşligi, Mebel Toplumynyň 4-jaýy
  • Hat ýazyň

    Arslan Annadurdyýew

    Satyş menejeri

    Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

    faýl saýlanyldy

    Şekil ýüklendi
    Türkmen Şöhle HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

    25 maý: Aşgabat şäheriniň güni

    TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan