Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Tomus çörek önümleri kärhanasy

Kärhananyň baş sahypasy | Tomus çörek önümleri kärhanasy | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Tomus çörek önümleri kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 01-01-2002
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Konditer önümleri
Hukuk salgysy Ahal welaýatynyň, Ak Bugdaý etrabynyň, Änew şäheri, Gurluşykçy köçesiniň, 8-nji jaýy
Goşmaça maglumat Tomus çörek önümleri kärhanasy Türkmenistanda çörek-bulka önümleriniň öňdebaryjy öndürijilerinden biri bolup durýar. Kärhana konditer önümleriniň köp görnüşini öndürmek üçin häzirki zaman ýokary tehnologiýaly awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Önümler | Tomus çörek önümleri kärhanasy | Azyk senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Tomus çörek önümleri kärhanasy | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 62 97 97 23
 • +993 71 21 05 83
 • maksat.muhiyew.tm@gmail.com
 • https://tomus.com.tm/
 • Ahal welaýatynyň, Ak Bugdaý etrabynyň, Änew şäheri, Gurluşykçy köçesiniň, 8-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Muhiýew Maksat Muhiýewiç

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Tomus çörek önümleri kärhanasy | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan