Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Safa HK

Kärhananyň baş sahypasy | Safa HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Safa hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 02-02-1994
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polipropilen rulon
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, Ruhabat Ý/T, Garagum köçesiniň 6 jaýy
Goşmaça maglumat Safa hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 02.02.1994 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Safa HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Safa HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 24 58 00
 • +993 65 50 50 00, +993 65 85 88 48
 • +993 12 24 48 88
 • K.chariev.71@mail.ru
 • http://safatm.com
 • Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, Ruhabat Ý/T, Garagum köçesiniň 6 jaýy
 • Hat ýazyň

  Kerim Çaryýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Safa HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan