Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Nurly Goza HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Nurly Goza HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Nurly Goza hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 04-09-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15502006
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Ýorgan düşek
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Görogly köçesiniň, 6-njy jaýy
Goşmaça maglumat Nurly Goza hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 04.09.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №15502006 belgiden hasaba alyndy. Nurly Goza - dürli ölçegdäki ýokary hilli pagta goşundyly, düýe ýüňi we sintepon goşundyly ýorgan düşekler öndürýär.
Önümler | Nurly Goza HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Nurly Goza HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 55 45 19
 • +993 65 34 57 57
 • +993 61 23 99 11
 • turkmenexporters@gmail.com
 • export@turkmenexporters.com
 • Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Görogly köçesiniň, 6-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Aýmyrat Kubatbaýew Täzebaýewiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Nurly Goza HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan