Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Kümüş Ýüpek HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Kümüş Ýüpek HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Kümüş Ýüpek hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 19-05-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14294282
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Haly
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, 2105 köçesi 73-nji jaýy
Goşmaça maglumat Kümüş Ýüpek hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 19.02.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14294282 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Kümüş Ýüpek HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Kümüş Ýüpek HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 61 23 90 22
 • chariyaramanov@gmail.com
 • Aşgabat şäheri, 2105 köçesi 73-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Çaryýar Amanow

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Kümüş Ýüpek HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan