Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ýakyn Dost HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Ýakyn Dost HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ýakyn Dost hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 06-07-2013
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Miwe şerbetleri, gök önüm ýapma, mürepbe
Hukuk salgysy Lebap welaýaty, Kerki etraby, Garaja obasy, Terminal köçesiniň 3-nji jaýy
Goşmaça maglumat Ýakyn Dost hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 06.07.2013 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan hasaba alyndy.
Önümler | Ýakyn Dost HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Ýakyn Dost HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 57 45 13
 • +993 65 42 73 72, +993 64 01 37 75
 • info@garajam.com
 • babamyrat@yakyndost.com
 • http://garajam.com
 • Lebap welaýaty, Kerki etraby, Garaja obasy, Terminal köçesiniň 3-nji jaýy
 • Aşgabat şäheri, 10 ýyl Abadançylyk köçesi 136-2 (Merkez Ofis)
 • Hat ýazyň

  Babamyrat Döwranow

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Ýakyn Dost HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan