Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Derwaýys HK

Kärhananyň baş sahypasy | Derwaýys HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Derwaýys hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 15-06-2016
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15171865
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Izogam - üçek we gidroizolýasiýa materialy
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Täjir köçesiniň, 1-nji jaýy
Goşmaça maglumat Derwaýys hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.06.2016 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15171865 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Derwaýys HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Derwaýys HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Maksat Çalyýew Akmyradowiç

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Derwaýys HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan