Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Begşaha HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Begşaha HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Begşaha hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 22-09-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №26377809
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Wiskoza mata
Hukuk salgysy Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, D.Taşpolatow köçesi, 2-nji jaýy
Goşmaça maglumat Begşaha hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 03.09.2017 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №26377809 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Begşaha HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Begşaha HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 75 44 30
 • +993 61 23 99 11, +993 61 43 99 11
 • export@turkmenexporters.com
 • turkmenexporters@gmail.com
 • Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, D.Taşpolatow köçesi, 2-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Jumaýew Berdimyrat Baýramowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Begşaha HJ | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan