Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Baka HK

Kärhananyň baş sahypasy | Baka HK | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Baka hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 21-05-2013
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:16055138
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Gurluşyk materiallary senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Laýner kagyzy, fluting kagyzy, karton guty
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etraby, Täze Durmuş geňeşliginiň, Mebel toplumynyň 16-njy jaýy
Goşmaça maglumat Baka hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 21.05.2013 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:16055138 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Baka HK | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Baka HK | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 64 40 88 88, +993 65 50 12 22
 • +993 65 50 16 66
 • export@turkmenexporters.com
 • info@bakapack.biz
 • http://bakapack.biz
 • Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etraby, Täze Durmuş geňeşliginiň, Mebel toplumynyň 16-njy jaýy
 • Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Garaşsyzlyk şaýoly, 78-jaýy (Merkezi Edara)
 • Hat ýazyň

  Merdan Gurtmämmedow Burunowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Baka HK | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan