Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Altyn Çanak HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Altyn Çanak HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Altyn Çanak hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 21-02-2011
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №16045468
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Streýç film
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Gurbansoltan eje şaýoly, 2km
Goşmaça maglumat Altyn Çanak hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 21.02.2011 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №16045468 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Altyn Çanak HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters Hyzmatlar | Altyn Çanak HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 63 88 07 00
 • +993 61 23 99 11, +993 61 43 99 11
 • turkmenexporters@gmail.com
 • export@turkmenexporters.com
 • Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Gurbansoltan eje şaýoly, 2km
 • Hat ýazyň

  Serdarmyrat Şyhberdiýew Orazmyradowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Altyn Çanak HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan