Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Zenan iç geýimler toplumy | Zenan pižama toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Zerewşan zenan geýimleri

Zenan iç geýimler toplumy | Zerewşan zenan geýimleri

Zenan iç geýimler toplumy

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 500 sany
Kuwwatlylygy her aýda 20 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Zenan iç geýimleri Zerewşan
  • Gaplama: Polietilen gaplama we karton guty
  • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli zenan iç geýimleri.
  • Hili: önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Ölçegleri: 46 (S) - 54 (XXL) aralygynda.
  • Söwda nyşany: Zerewşan
  • Harydyň gümrük kody: 6104 22 000, 6104 23 000.
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan