Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Dürdäne çeýnelýän süýjiler | Çeýnelýän süýji | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Burkut konditer önümleri

Baş sahypa Ähli pudaklar Azyk senagaty Çeýnelýän süýji Dürdäne çeýnelýän süýjiler
Dürdäne çeýnelýän süýjiler | Burkut konditer önümleri

Dürdäne çeýnelýän süýjiler

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 5 000 gap
Kuwwatlylygy her aýda 300 000 gap
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Dürdäne dürli miwe tagamly çeýnelýän süýjiler
  • Gaplama: Polietilen gaplama we karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: 9 aý
  • Göwrüm: Karton gutyda 8 gap (1000 gramlyk), 10 gap (800 gramlyk)
  • Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.
  • Öndüriji: Telekeçi Rejepgeldi Hudaýberdiýew.
  • Söwda nyşany: Burkut.
  • Önüm Sertifikatlaşdyrylan.
  • Harydyň gümrük kody: 1704 90 650
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan