Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ýuwaş Umman HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Ýuwaş Umman HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ýuwaş Umman hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 16-04-2019
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №16388939
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polipropilen rulon
Hukuk salgysy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumy
Goşmaça maglumat Ýuwaş Umman hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 16.04.2019 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №16388939 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Ýuwaş Umman HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Ýuwaş Umman HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 10 10 45, +993 63 43 61 61
 • +993 65 62 49 02
 • export@turkmenexporters.com
 • consulting@turkmenexporters.com
 • Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumy
 • Hat ýazyň

  Baýramow Nurmuhammet Myradowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Ýuwaş Umman HJ | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan