Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Tere kagyz fabrigi

Kärhananyň baş sahypasy | Tere kagyz fabrigi | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Tere kagyz fabrigi
Esaslandyrylan Senesi 02-03-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Hajathana kagyzy we beýleki kagyz önümleri
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly 157
Önümler | Tere kagyz fabrigi | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters Hyzmatlar | Tere kagyz fabrigi | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Nazar Döwletow

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Tere kagyz fabrigi | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan