Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Parahat HK

Kärhananyň baş sahypasy | Parahat HK | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Parahat hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 25-07-1994
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №25210375
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Miwe şiresi, sowuk çaý, üwmeç, çaga püresi
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Ýalkym zolagy, Türkmenistan köçesi
Goşmaça maglumat Parahat hususy kärhanasy - tebigy şireleri we nektarlary, sowuk çaýy, gazlandyrylan içgileri, miwe we gök önüm pürelerini, süýt önümlerini, konsentratlary, et önümlerini öndürýän iň ösen tehnologiýalar bilen işleýän, Türkmenistanyň iň uly, häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biridir.
Önümler | Parahat HK | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Parahat HK | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Hat ýazyň

Meýlis Rejepow

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Parahat HK | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan