Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Döwranly Döwlet HK

Kärhananyň baş sahypasy | Döwranly Döwlet HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Döwranly Döwlet hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 14-08-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14861854
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Polietilen halta
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Durun obasy
Goşmaça maglumat Döwranly Döwlet hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 14.08.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14861854 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Döwranly Döwlet HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Döwranly Döwlet HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Nurýagdyýew Merdan

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Döwranly Döwlet HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan