Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Batly Gadam HK

Kärhananyň baş sahypasy | Batly Gadam HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Batly Gadam hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 12-02-2010
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15142385
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Nah ýüplük, jorap
Hukuk salgysy Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Garaşsyzlyk köçesi 185
Goşmaça maglumat Batly Gadam hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 12.02.2010 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №15142385 belgiden hasaba alyndy. Fabrikamyz ýokary hilli nah ýüplüklerini öndürýän Şweýsariýa döwletiniň öňdebaryjy Rieter enjamlary bilen ornaşdyrylan. Fabrikamyzyň önümçilik kuwwaty her aýda 600 tonna nah ýüplük we 2 000 000 sany nah çoraplardan ybarat bolup durýär.
Önümler | Batly Gadam HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Batly Gadam HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 75 44 30
 • +993 61 23 99 11, +993 64 11 70 11
 • export@turkmenexporters.com
 • turkmenexporters@gmail.com
 • Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Garaşsyzlyk köçesi 185
 • Hat ýazyň

  Amanmämmedow Aýmämmet Halmämmedowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Batly Gadam HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan